Thông báo 289/CĐSPHT V/v ban hành thời khóa biểu cho sinh viên khóa 41, học kì I - Năm học 2021-2022

11/8/2021 Khóa 41
Thông báo 289/CĐSPHT  V/v ban hành thời khóa biểu cho sinh viên khóa 41, học kì I - Năm học 2021-2022
Chi Tiết
 

Thông báo V/v ban hành thời khóa biểu cho sinh viên khóa 41, học kì I - Năm học 2019 - 2020

7/10/2019 Khóa 41
Thông báo V/v ban hành thời khóa biểu cho sinh viên khóa 41, học kì I - Năm học 2019 - 2020Chi Tiết

Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho học sinh khóa 38 học kỳ 1 - Năm học 2018 - 2019

22/8/2018 Khóa 41
Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho học sinh khóa 38 học kỳ 1 - Năm học 2018 - 2019Chi Tiết

Thời khóa biểu Khoa Tiểu Học khóa 38 - Học kỳ 1 - Năm học 2018- 2019

21/8/2018 Khóa 41
Thời khóa biểu Khoa Tiểu Học khóa 38 - Học kỳ 1 - Năm học 2018- 2019Chi Tiết

Thời khóa biểu khóa 38 - Học kỳ 2; Năm học 2017 - 2018

18/1/2018 Khóa 41
Thời khóa biểu khóa 38 - Học kỳ 2; Năm học 2017 - 2018Chi Tiết

Thời khóa biểu khóa 38 - Học kỳ 1; Năm học 2017 - 2018

10/8/2017 Khóa 41
Thời khóa biểu khóa 38 - Học kỳ 1; Năm học 2017 - 2018Chi Tiết

Thời khóa biểu - Khóa 38, học kỳ 1 - Năm học 2016 - 2017

10/10/2016Khóa 41
Thời khóa biểu - Khóa 38, học kỳ 1 - Năm học 2016 - 2017Chi Tiết