Lịch sử hình thành trường Cao đẳng Sư Phạm Hà Tây

19/9/2013 Lịch sử hình thành
Trường Cao Đẳng Sư phạm Hà Tây tiền thân là trường Trung cấp Sư phạm liên tỉnh Hà Nội - Hà Đông - Sơn Tây được thành lập ngày 12/11/1959 tại khu học xá Đông Phù, thuộc xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì - Hà Nội. 
Chi Tiết
 
 
 
 
 
 
ASPxHyperLink