Thông báo 170/CĐSPHT V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng học kỳ phụ khoá 41 lần 1 năm học 2021-2022

29/5/2022 Lịch thi
Thông báo 170/CĐSPHT V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng học kỳ phụ khoá 41 lần 1 năm học 2021-2022
Chi Tiết
 

Thông báo 165/CĐSPHT Lịch thi tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp, nghành Sư phạm mầm non

24/5/2022 Lịch thi
Thông báo 165/CĐSPHT Lịch thi tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp, nghành Sư phạm mầm non Chi Tiết

Thông báo 161/CĐSPHT V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khoá 42 học kỳ II lần 1 năm học 2021-2022

20/5/2022 Lịch thi
Thông báo 161/CĐSPHT V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khoá 42 học kỳ II lần 1 năm học 2021-2022Chi Tiết

Thông báo 157/CĐSPHT V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khoá 43 học kỳ II lần 1 năm học 2021-2022

20/5/2022 Lịch thi
Thông báo 157/CĐSPHT V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khoá 43 học kỳ II lần 1 năm học 2021-2022Chi Tiết

Thông báo 129/CĐSPHT về việc tổ chức học kì phụ khoá 41 năm học 2021-2022

15/4/2022 Lịch thi
Thông báo 129/CĐSPHT về việc tổ chức học kì phụ khoá 41 năm học 2021-2022Chi Tiết

Thông báo 127/CĐSPHT về việc thi kết thúc học phần hệ CĐ khoá 41 học kỳ II lần 2 năm học 2021-2022

15/4/2022 Lịch thi
Thông báo 127/CĐSPHT về việc thi kết thúc học phần hệ CĐ khoá 41 học kỳ II lần 2 năm học 2021-2022Chi Tiết

Thông báo 441/CĐSPHT về việc thi kết thúc học phần các khóa K43 Học kì I - Lần I năm học 2021-2022(thi trực tuyến)

10/12/2021Lịch thi
Thông báo 441/CĐSPHT về việc thi kết thúc học phần các khóa K43 Học kì I-Lần I năm học 2021-2022(thi trực tuyến)Chi Tiết

Thông báo số 422/CĐSPHT về việc tổ chức thi kết thúc học phần K41,K42 Học kì 1 lần I năm 2021-2022(Thi trực tuyến)

24/11/2021Lịch thi
Thông báo số 422/CĐSPHT về việc tổ chức thi kết thúc học phần K41,K42 Học kì 1 lần I năm 2021-2022(Thi trực tuyến)Chi Tiết

Thông báo số 319B/TB-CĐSPHT- Về việc tổ chức thi kết thúc học phần các khoá K41,K42 và Học kỳ phụ học kỳ II- Lần II-Năm học 2021-2022(Thi trực tuyến)

9/9/2021 7Lịch thi
Thông báo số 319B/TB-CĐSPHT- Về việc tổ chức thi kết thúc học phần các khoá K41,K42 và Học kỳ phụ- Học kỳ II- Lần II-Năm học 2021-2022(Thi trực tuyến)Chi Tiết