Thông báo V/v thi kết thúc học phần đối với sinh viên khóa 41 Học kỳ 1 Lần 1 năm 2020-2021

16/12/2020Lịch thi
Thông báo V/v thi kết thúc học phần đối với sinh viên khóa 41 Học kỳ 1 Lần 1 năm 2020-2021
Chi Tiết
 

Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 40 - học kì II - lần 1 - năm học 2019 - 2020

17/7/2020 Lịch thi
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 40 - học kì II - lần 1 - năm học 2019 - 2020Chi Tiết

Thông báo V/v ban hành Lịch thi học phần khóa 39, lần 2 - Học kỳ II, năm học 2019 - 2020

24/6/2020 Lịch thi
Thông báo V/v ban hành Lịch thi học phần khóa 39, lần 2 - Học kỳ II, năm học 2019 - 2020Chi Tiết

Thông báo V/v ban hành lịch thi cho sinh viên khóa 39 và khóa 40 - Học kì 1 - Năm học 2019 - 2020

9/12/2019 Lịch thi
Thông báo V/v ban hành lịch thi cho sinh viên khóa 39 và khóa 40 - Học kì 1 - Năm học 2019 - 2020Chi Tiết

Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần kì 1 khóa 40 - Lần 2; Năm học 2018 - 2019

18/3/2019 Lịch thi
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần kì 1 khóa 40 - Lần 2; Năm học 2018 - 2019Chi Tiết

Thông báo V/v ban hành lịch thi học phần lần 2 khóa K38, K39 và K49 học kì 1 - Năm học 2018 - 2019

10/1/2019 Lịch thi
Thông báo V/v ban hành lịch thi học phần lần 2 khóa K38, K39 và K49 học kì 1 - Năm học 2018 - 2019Chi Tiết

Lịch thi kết thúc học phần khóa 38, 39, chương trình 2 học kỳ 1 - lần 1 - Năm học 2018 - 2019

4/12/2018 Lịch thi
Lịch thi kết thúc học phần khóa 38, 39, chương trình 2 học kỳ 1 - lần 1 - Năm học 2018 - 2019Chi Tiết

Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần cho học sinh sinh viên lần 2 - học kỳ 2; Năm học 2017 - 2018

15/8/2018 Lịch thi
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần cho học sinh sinh viên lần 2 - học kỳ 2; Năm học 2017 - 2018Chi Tiết

Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần cho học sinh sinh viên lần 2 - học kỳ 2; Năm học 2017 - 2018

15/8/2018 Lịch thi
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần cho học sinh sinh viên lần 2 - học kỳ 2; Năm học 2017 - 2018Chi Tiết
 
 
 
 
 
ASPxHyperLink