Thông báo số 2 Hội thảo tâm lý học học đường Lần V

24/5/2016 Thông tin khoa học
Thông báo số 2 Hội thảo tâm lý học học đường Lần V
Chi Tiết
 

Thông báo số 2 - Hội thảo quốc tế năm 2016 "Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục: Xu hướng Việt Nam và Thế giới"

24/5/2016 Thông tin khoa học
Thông báo số 2 - Hội thảo quốc tế năm 2016 "Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục: Xu hướng Việt Nam và Thế giới"Chi Tiết

Thông báo về việc mời viết bài báo và tham dự Hội nghị quốc tế IEEE-RIVF lần thứ 12

5/5/2016 8Thông tin khoa học
Thông báo về việc mời viết bài báo và tham dự Hội nghị quốc tế IEEE-RIVF lần thứ 12Chi Tiết

Thông báo số 3 Hội thảo khoa học "Đổi mới công tác đào tạo ở trường cao đẳng, đại học trong thời kỳ hội nhập quốc tế"

5/5/2016 8Thông tin khoa học
Thông báo số 3 Hội thảo khoa học "Đổi mới công tác đào tạo ở trường cao đẳng, đại học trong thời kỳ hội nhập quốc tế"Chi Tiết

Thông báo số 1 Hội thảo khoa học "Đổi mới đào tạo và nghiên cứu khoa học theo hướng phát triển năng lực cho người học"

15/4/2016 Thông tin khoa học
Thông báo số 1 Hội thảo khoa học "Đổi mới đào tạo và nghiên cứu khoa học theo hướng phát triển năng lực cho người học"Chi Tiết

Thông báo số 1 Hội thảo Tâm lý học đường lần V

1/4/2016 2Thông tin khoa học
Thông báo số 1 Hội thảo Tâm lý học đường lần VChi Tiết

Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước và Quốc tế năm học 2014 - 2015

29/3/2016 Kết quả nghiên cứu
Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước và Quốc tế năm học 2014 - 2015Chi Tiết

Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước và Quốc tế năm học 2013 - 2014

29/3/2016 Kết quả nghiên cứu
Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước và Quốc tế năm học 2013 - 2014Chi Tiết

Thông báo số 2 Hội thảo khoa học Quốc gia "Đào tạo giáo viên tại các trường Đại học địa phương đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay"

29/3/2016 Thông tin khoa học
Thông báo số 2 Hội thảo khoa học Quốc gia "Đào tạo giáo viên tại các trường Đại học địa phương đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay"Chi Tiết
 
 
 
 
 
ASPxHyperLink