Sứ mạng

22/9/2014 Sứ mạng
Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây hướng tới mục tiêu phấn đấu trở thành một trong những trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đa ngành của Thủ đô; là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho sự nghiệp giáo dục và các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội.
Chi Tiết
 
 
 
 
 
 
ASPxHyperLink