Thông báo V/v ban hành thời khóa biểu cho sinh viên khóa 41, học kì I - Năm học 2019 - 2020

7/10/2019 Khóa 41
Thông báo V/v ban hành thời khóa biểu cho sinh viên khóa 41, học kì I - Năm học 2019 - 2020
Chi Tiết
 

Thời khóa biểu khóa 40 - học kì 1 - Năm học 2019 - 2020

16/8/2019 Khóa 40
Thời khóa biểu khóa 40 - học kì 1 - Năm học 2019 - 2020Chi Tiết

Thời khóa biểu khóa 39 - học kì 1 - Năm học 2019 - 2020

16/8/2019 Khóa 39
Thời khóa biểu khóa 39 - học kì 1 - Năm học 2019 - 2020Chi Tiết

Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu học kì phụ cho sinh viên khóa 39; Năm học 2018-2019

28/6/2019 Khóa 39
Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu học kì phụ cho sinh viên khóa 39; Năm học 2018-2019Chi Tiết

Thông báo V/v điều chỉnh Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 40 ngành Giáo dục Tiểu học - Học kì 2 - Năm học 2018-2019

5/4/2019 7Khóa 40
Thông báo V/v điều chỉnh Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 40 ngành Giáo dục Tiểu học - Học kì 2 - Năm học 2018-2019Chi Tiết

Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 40 Học kì 2 - Năm học 2018 - 2019

28/2/2019 Khóa 40
Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 40 Học kì 2 - Năm học 2018 - 2019Chi Tiết

Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho học sinh khóa 50 - Học kỳ 2 - Năm học 2018 - 2019

20/1/2019 Khóa 50
Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho học sinh khóa 50 - Học kỳ 2 - Năm học 2018 - 2019Chi Tiết

Thông báo V/v Ban hành Thời khóa biểu cho học sinh khóa 49 - Học kỳ 2; Năm học 2018- 2019

17/12/2018Khóa 49
Thông báo V/v Ban hành Thời khóa biểu cho học sinh khóa 49 - Học kỳ 2; Năm học 2018- 2019Chi Tiết

Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 40 học kì 1; Năm học 2018 - 2019

5/10/2018 Khóa 40
Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 40 học kì 1; Năm học 2018 - 2019Chi Tiết