Thông báo 452/CĐSPHT về việc ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 41, khóa 42 Học kì 2 năm học 2021-2022

16/12/2021Thời khóa biểu
Thông báo 452/CĐSPHT về việc ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 41, khóa 42 Học kì 2 năm học 2021-2022
Chi Tiết
 

Thông báo 322/TB-CĐSPHT về việc ban hành thời khóa biểu cho sinh viên khóa 43 học kỳ I năm học 2021-2022

9/9/2021 7Thời khóa biểu
Thông báo 322/TB-CĐSPHT về việc ban hành thời khóa biểu cho sinh viên khóa 43 học kỳ I năm học 2021-2022Chi Tiết

Thông báo 290/CĐSPHT V/v ban hành thời khóa biểu cho sinh viên khóa 42, học kì I - Năm học 2021-2022

11/8/2021 Khóa 42
Thông báo 290/CĐSPHT  V/v ban hành thời khóa biểu cho sinh viên khóa 42, học kì I - Năm học 2021-2022Chi Tiết

Thông báo 289/CĐSPHT V/v ban hành thời khóa biểu cho sinh viên khóa 41, học kì I - Năm học 2021-2022

11/8/2021 Khóa 41
Thông báo 289/CĐSPHT  V/v ban hành thời khóa biểu cho sinh viên khóa 41, học kì I - Năm học 2021-2022Chi Tiết

Thông báo số 124/CĐSPHT V/v ban hành thời khoá biểu ôn thi tốt nghiệp, hệ TCCN,ngành SP mầm non năm 2021 đợt I

3/4/2021 4Thời khóa biểu
Thông báo số 124/CĐSPHT V/v ban hành thời khoá biểu ôn thi tốt nghiệp, hệ TCCN,ngành SP mầm non năm 2021 đợt IChi Tiết

Thông báo V/v Ban hành thời khóa biểu các khóa 40, 41 - Học kì 1 - Năm học 2020 - 2021

12/9/2020 Thời khóa biểu
Thông báo V/v Ban hành thời khóa biểu các khóa 40, 41 - Học kì 1 - Năm học 2020 - 2021Chi Tiết

Thông báo V/v Ban hành Thời khóa biểu học kì phụ - Năm học 2019 - 2020

26/6/2020 Thời khóa biểu
Thông báo V/v Ban hành Thời khóa biểu học kì phụ - Năm học 2019 - 2020Chi Tiết

Thông báo V/v ban hành thời khóa biểu cho sinh viên khóa 39, 40 - Học kì II - Năm học 2019 - 2020

29/12/2019Thời khóa biểu
Thông báo V/v ban hành thời khóa biểu cho sinh viên khóa 39, 40 - Học kì II - Năm học 2019 - 2020Chi Tiết

Thông báo V/v ban hành thời khóa biểu cho sinh viên khóa 41, học kì I - Năm học 2019 - 2020

7/10/2019 Khóa 41
Thông báo V/v ban hành thời khóa biểu cho sinh viên khóa 41, học kì I - Năm học 2019 - 2020Chi Tiết
 
 
 
 
 
ASPxHyperLink