Thông báo V/v mở cổng đăng kí tín chỉ cho sinh viên khoá 40 và khoá 41 học kì 1, năm học 2020 - 2021

19/9/2020 Thông báo
Thông báo V/v mở cổng đăng kí tín chỉ cho sinh viên khoá 40 và khoá 41 học kì 1, năm học 2020 - 2021
Chi Tiết
 

Thông báo V/v Nhập học Ngành Giáo dục Mầm Non năm 2020

18/9/2020 Thông báo
Thông báo V/v Nhập học Ngành Giáo dục Mầm Non năm 2020Chi Tiết

Thông báo V/v bán đấu giá thanh lý tài sản Nhà nước

14/8/2020 Thông báo
Thông báo V/v bán đấu giá thanh lý tài sản Nhà nướcChi Tiết

Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp cho học sinh khóa 50 - Hệ TCSP Mầm Non - Năm học 2019 - 2020

5/7/2020 7Thông báo
Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp cho học sinh khóa 50 - Hệ TCSP Mầm Non - Năm học 2019 - 2020Chi Tiết

Thông báo Tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy Năm 2020 (đợt 1)

5/7/2020 7Thông báo
Thông báo Tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy  Năm 2020 (đợt 1)Chi Tiết

Thông báo Hỏa tốc (V/v cho HSSV nghỉ học phòng dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra

15/3/2020 Thông báo
Thông báo Hỏa tốc (V/v cho HSSV nghỉ học phòng dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây raChi Tiết

Thông báo Hỏa tốc (V/v cho HSSV nghỉ học phòng dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra)

7/3/2020 8Thông báo
Thông báo Hỏa tốc (V/v cho HSSV nghỉ học phòng dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra)Chi Tiết

Thông báo Hỏa tốc (V/v cho HSSV nghỉ học phòng dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra)

2/2/2020 8Thông báo
Thông báo Hỏa tốc (V/v cho HSSV nghỉ học phòng dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra)Chi Tiết

Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 39 và hệ TCSPMN khóa 50 học kì II - lần 1 - năm học 2019 - 2020

20/1/2020 Thông báo
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 39 và hệ TCSPMN khóa 50 học kì II - lần 1 - năm học 2019 - 2020Chi Tiết