Thông tư Liên tịch của Bộ LĐ TB & XH - Bộ GD & ĐT - Bộ Tài chính số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong Giáo dục và Đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

13/8/2014 Văn bản pháp quy
Thông tư Liên tịch của Bộ LĐ TB & XH - Bộ GD & ĐT - Bộ Tài chính số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong Giáo dục và Đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
Chi Tiết
 

Quy chế Ngoại trú của học sinh, sinh viêncác trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

13/8/2014 Văn bản pháp quy
Quy chế Ngoại trú của học sinh, sinh viêncác trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quyChi Tiết

Quy định 68 về công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

13/8/2014 Văn bản pháp quy
Quy định 68 về công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệpChi Tiết

Quy định 44 về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

13/8/2014 Văn bản pháp quy
Quy định 44 về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dânChi Tiết

Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

13/8/2014 Văn bản pháp quy
Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quyChi Tiết

Quy chế 42 học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN hệ chính quy

13/8/2014 Văn bản pháp quy
Quy chế 42 học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN hệ chính quyChi Tiết
 
 
 
 
 
ASPxHyperLink