Đại hội chi bộ Tổ Lý luận chính trị, nhiệm kỳ 2022-2025

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Tổ Lý luận chính trị, nhiệm kỳ 2022-2025

Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thúy – Phó bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường và toàn thể các đảng viên của chi bộ Lý luận chính trị tới dự đông đủ.


Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội

Đại hội đã nghe đồng chí Đặng Thị Kim Anh, bí thư chi bộ Lý luận chính trị, nhiệm kỳ 2020-2022 thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2022-2025. Báo cáo đã đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đạt được về các mặt: chính trị,tư tưởng,chuyên môn,công tác xây dựng đảng….Đồng thời, chỉ ra được điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân,hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ qua, đồng thời thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đề ra.


Đồng chí Đặng Thị Kim Anh – Bí thư chi bộ trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội cũng đã được nghe bản tham luận của đồng chí đảng viên Lê Văn Hải trong chi bộ về “Vai trò lãnh của chi bộ đối với công tác nghiên cứu khoa học”.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thúy – Phó bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã ghi nhận những thành tích mà chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ ra những điểm tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí cũng định hướng một số phương hướng lãnh đạo, biện pháp chỉ đạo chi bộ trong nhiệm kỳ tới, trong đó chú trọng vào việc lãnh đạo thực hiện công tác đổi mới và nâng cao chất lượng dạy –học, công tác kiểm tra đánh giá người học, nâng cao hơn nữa năng lực hoạt động nghiên cứu khoa học, gắn hoạt động nghiên cứu khoa học với giảng dạy trong nhiệm kỳ 2022 – 202.


Đ/c Nguyễn Thị Thúy - Phó bí thư đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã giới thiệu Ban bầu cử để tiến hành các thủ tục bầu chức danh Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, kết quả bầu cử: Đồng chí Đặng Thị Kim Anh đã được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ Lý luận chính trị nhiệm kỳ 2022 – 2025.


Các Đảng viên tiến hành bỏ phiếu


Đại hội cũng đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với 100% đại biểu tán thành. Chi bộ Lý luận chính trị nhiệm kỳ 2022 – 2025 cùng đảng viên trong Chi bộ sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu được đề ra trong Nghị quyết.
Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên trong Chi bộ tăng cường phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và các mục tiêu do Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã đề ra./.


Ban Chi ủy mới nhiệm kỳ 2022-2023 ra mắt


Chi bộ chụp ảnh lưu niệm

Lê Văn Hải


 
Van ban - Phap Luat