demo

Đại hội Chi bộ phòng TCNS – CTHSSV nhiệm kỳ 2020-2022
3/31/2020 10:51:10 AMNgày 20/03/2020 tại Hội trường A1 trường CĐSP Hà Tây, Chi bộ phòng TCNS - CTHSSV đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Chi Tiết

 
Van ban - Phap Luat