Đại hội Công đoàn khoa Mầm non nhiệm kỳ 2018-2023

Tới tham dự Đại hội Công đoàn khoa Mầm non có đồng chí Ngô Văn Vụ-Bí thư Đảng ủy , Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Đỗ Thị Đức – Chủ tịch Công đoàn trường cùng toàn thể cán bộ giảng viên trong khoa.
Đại hội có nhiệm vụ tổng kết đánh giá công tác công đoàn trong nhiệm kỳ 2015-2018 và đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ 2018-2023 đồng thời bầu ra ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của Nhà trường.
  14092017-1.jpg
Đồng chí Vũ Thị Thoa – Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2015-2017 đã biểu dương  những đóng góp của cá nhân các đồng chí công đoàn viên cũng như tập thể công đoàn khoa cho các hoạt động chuyên môn cũng như phong trào của Nhàtrường  như phong trào văn hóa văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao, hoạt động chuyên môn, công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, tình nguyện vì cộng đồng. Bên cạnh đó công đoàn còn quan tâm đến đời sống cho công đoàn viên yên tâm trong công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và tích cực tham gia các hoạt động phong trào khác.
14092017-2.jpg
Các ý kiến đóng góp tại Đại hội cũng đã nêu ra những hạn chế, khó khăn của các công đoàn viên trong hoạt động chuyên môn, hoạt động phong trào và công tác thi đua. Các đồng chí cũng mạnh dạn đề xuất những ý kiến  và đặt ra nhiều biện pháp góp phần vào phương hướng hoạt động của công đoàn khoa Mầm non trong nhiệm kỳ tới đạt nhiều thắng lợi, nhất là công tác thi đua, đẩy mạnh công tác chuyên môn, tiếp tục phát huy công tác phong trào để giữ vững danh hiệu Công đoàn vững mạnh.
Đồng chí Ngô Văn Vụ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường ghi nhận những nỗ lực cố gắng của công đoàn khoa. Đồng chí cũng đặt ra nhiều vấn đề thách thức, khó khăn của sự nghiệp giáo dục đào tạo của nhà trường trong những năm sắp tới, chỉ đạo Công đoàn khoa cần có những biện pháp cụ thể, sát với tình hình thực tiễn và đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh công tác nghiên cứu bồi dưỡng, giữ vững đoàn kết góp phần vào sự nghiệp giáo dục đào tạo chung của nhà trường.
14092017-3.jpg
  Đồng chí Đỗ Thị Đức – Chủ tịch Công đoàn trường cũng khẳng định sự đóng góp không nhỏ của các công đoàn viên khoa Mầm non vào các hoạt động của nhà trường. Đồng chí nhấn mạnh cần đẩy mạnh hơn nữa công tác thi đua, gắn với thực hiện nhiệm vụ của công đoàn viên, quan tâm nhiều hơn nữa tới từng cá nhân, động viên, khuyến khích kịp thời và cần có những đột phá trong nhiệm kỳ tới.
14092017-4.jpg
  Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn khoa Mầm non nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 3 đồng chí: đồng chí Nguyễn Hữu Thắng - Chủ tịch; đồng chí Lê Thị Thủy - Phó Chủ tịch; đồng chí Cao Lan Hương - ủy viên.
14092017-5.jpg
 Đại hội Công đoàn khoa Mầm non đã thành công tốt đẹp. Đồng thời cũng  kêu gọi các công đoàn viên cố gắng khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác và tin tưởng vào ban chấp hành mới tiếp tục lãnh đạo, phối hợp với Ban chủ nhiệm khoa và các tổ chức khác trong khoa chỉ đạo sát sao các hoạt động chuyên môn của đơn vị nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra.
Cẩm Nhung

 
Van ban - Phap Luat