Hội thảo chuyên đề khoa Mầm non kì 2: "Nâng cao hiệu quả hướng dẫn sinh viên ngành Giáo dục Mầm non tổ chức hoạt động giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm trong giai đoạn hiện nay"

Hội thảo được tổ chức mục đích nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn trong đào tạo nghề, đáp ứng yêu cầu đổi mới ngành giáo dục Mầm non, tạo diễn đàn để giảng viên khoa Mầm non trao đổi về nâng cao hiệu quả hướng dẫn sinh viên ngành giáo dục Mầm non tổ chức hoạt động giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm trong tình hình mới.
Tham dự Hội thảo có toàn thể cán bộ giảng viên khoa Mầm non và Ths Đỗ Thị Thanh Hằng - chuyên viên Phòng Đào tạo & QLKH của nhà trường.
Hội thảo tập trung nghiên cứu thực tiễn việc hướng dẫn sinh viên ngành giáo dục Mầm non tổ chức hoạt động giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm tại khoa Mầm non trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây, từ đó đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm trong giai đoạn tiếp theo tại khoa Mầm non.
Trong giáo dục Mầm non, quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đã được thực hiện hóa trong các chương trình giáo dục Mầm non qua các giai đoạn. Theo chương trình này, nội dung và các hoạt động giáo dục được triển khai theo hướng tích hợp chủ đề, nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện, liên tục đáp ứng sự đa dạng của đối tượng trẻ. Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm chính là tạo cơ hội giúp trẻ chủ động học tập và phát triển toàn diện về thể chất, tâm lý, trí tuệ, các mối quan hệ,... bằng nhiều cách thức khác nhau.
Các báo cáo tham luận tại Hội thảo:Tổ Tâm lí-Giáo dục: "Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường Mầm non theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm trong giai đoạn hiện nay”; Lãnh đạo khoa: "Thực trạng hướng dẫn sinh viên ngành giáo dục mầm non tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm tại khoa Mầm non trường CĐSP Hà Tây"; Tổ Mầm non: "Nâng cao hiệu quả hướng dẫn sinh viên ngành giáo dục mầm non tổ chức hoạt động khám phá MTXQ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm"; Tổ Âm nhạc: "Một số giải pháp nâng cao hiệu tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ của sinh viên ngành giáo dục mầm non theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm trong giai đoạn hiện nay"; Tổ Mỹ thuật: "Nâng cao hiệu quả hướng dẫn sinh viên ngành giáo dục mầm non tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm trong tình hình mới”.
Đồng thời, tổ Mỹ thuật đã tiến hành giờ dạy minh họa áp dụng biện pháp hướng dẫn sinh viên thực hành tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm. Áp dụng Quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong đào tạo giáo viên Mầm non, cần định hướng cho sinh viên có ý thức trong việc xây dựng, sử dụng hiệu quả môi trường giáo dục, lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ ở trường Mầm non phải dựa trên nhu cầu, hứng thú, khả năng của từng trẻ, tin tưởng mỗi trẻ đều có thể thành công và tiến bộ, tạo cơ hội cho trẻ học, vui chơi bằng nhiều cách khác nhau, phản ánh được mức độ phát triển của từng trẻ và xây dựng trên những gì trẻ biết và có thể làm.
Quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đã bước sang giai đoạn hai của quá trình thực hiện và vận dụng thực tế ở các trường Mầm non theo KH số 626/KH-BGDĐT ngày 30/6/2021 về chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025" của Bộ Giáo dục và đào tạo. Do đó, cần tăng cường các biện pháp có hiệu quả trong việc áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để thực hành tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ ở trường mầm non là cần thiết, góp phần nâng cao năng lực, kĩ năng sư phạm trong hoạt động nghề nghiệp cho sinh viên mà còn nâng cao chất lượng đào tạo ngành giáo dục mầm non.

Một số hình ảnh trọng Hội thảo chuyên đề khoa Mầm non kì 2 năm học 2021-2022:


Ths Hà Thị Cẩm Nhung-Phó Trưởng khoa Mầm non thông qua chương trình Hội thảo


Ths Lê Thanh Mai - GV tổ Tâm lí-Giáo dục trình bày tham luận tại Hội thảo


Ths Trần Thị Kim Thăng - GV tổ Âm nhạc trình bày tham luận tại Hội thảo


Ths Bạch Thanh Lân - GV tổ Mỹ thuật trình bày kế hoạch giờ dạy minh họa

Các giảng viên khoa tham gia trao đổi thảo luận tại Hội thảo chuyên đề kì 2


Ths Đỗ Thị Thanh Hằng - chuyên viên Phòng ĐT&QLKH phát biểu trao đổi tại Hội thảo


Ths Bạch Thanh Lân tổ chức giờ dạy minh họa tại lớp K43C ngành GDMN

Hà Thị Cẩm Nhung


 
Van ban - Phap Luat