Hội thảo khoa học “Khai thác một số ứng dụng hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến” tại Khoa Tiểu học mang lại sự lan tỏa trong giảng viên và sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hà tây

Ngày 28/12/2021 Khoa Tiểu học tổ chức hội thảo khoa học “Khai thác một số ứng dụng hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến”. Việc lựa chọn nội dung hội thảo có ý nghĩa rất thiết thực, đáp ứng nhu cầu từ thực tiễn giảng dạy do đó hội thảo đã nhận được các bài tham luận chất lượng và sự phản hồi tích cực từ các giảng viên và sinh viên trong Khoa Tiểu học.
Đến dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Thị Thúy – Phó hiệu trưởng, đồng chí Trần Văn Thế - Phó trưởng phòng Đào tạo và chuyên viên phòng Đào tạo.

Cô Nguyễn Thị Thúy – Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây phát biểu tại cuộc họp

Hội thảo đã nghe phát biểu chỉ đạo, mang tính định hướng nghiên cứu của đồng chí Nguyễn Thị Thúy nhằm đáp ứng thực tiễn giảng dạy và hội nhập giúp cho việc nghiên cứu mang lại hiệu quả cao.
Các bài tham luận của hội thảo đã được tích lũy từ việc trải nghiệm, nghiên cứu tài liệu, thực tế giảng dạy nên đã mang lại không khí sôi nổi cho buổi hội thảo. TS. Lê Thị Thơm – Trưởng khoa Tiểu học đã báo cáo với các tham luận “Một số vấn đề về dạy học trực tuyến” và báo cáo “Ứng dụng google docs vào dạy học trực tuyến tại Khoa Tiểu học, trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây” đã chỉ ra được những ưu điểm, hạn chế của việc dạy học trực tuyến, những yêu cầu cơ bản trong việc dạy học trực tuyến ở Tiểu học qua đó đã đề xuất ứng dụng phần mềm google docs, trong việc giảng dạy tăng tính tương tác trong giờ học, thực hiện việc kiểm tra đánh giá hiệu quả, kịp thời


Cô Lê Thị Thơm – Trưởng khoa Tiểu học tham luận tại Hội thảo


Các báo cáo “Ứng dụng quizizz vào dạy học trực tuyến tại Khoa Tiểu học, trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây” của giảng viên Đoàn Thị Huyền và “Ứng dụng Liveworksheets vào dạy học trực tuyến tại Khoa Tiểu học, trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây” của giảng viên Đặng Thị Thúy Hồng đã mang đến nhiều góc nhìn đa chiều về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học trực tuyến, khai thác hiệu quả các phần mềm trong việc kiểm tra đánh giá thường xuyên ở bậc Tiểu học. Đây là những gợi ý thú vị, mở ra nhiều không gian cho các giảng viên, SV khoa Tiểu học có thể khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin vào trong dạy học khắc phục được một số nhược điểm mà dạy học trực tuyến mắc phải.


Cô Đoàn Thị Huyền tham luận tại Hội thảo


Cô Đặng Thị Thúy Hồng tham luận tại Hội thảo


Sau các bài tham luận, hội thảo đã tranh luận sôi nổi xung quanh nội dung các báo cáo và góp ý cho bài dạy thực tế của giảng viên Nguyễn Thị Hà trong môn TNXH tại lớp 3A trường Tiểu học và THCS Thăng Long vào ngày 20/01/2022. Do tiếp thu tinh thần của hội thảo, giờ dạy đã phát huy tối đa sự hiệu quả của ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tăng tính tương tác với người học, tạo hứng thú với người học. Đặc biệt để có thể đánh giá tính hiệu quả của bài dạy trên tổng thể người học Cô Nguyễn Thị Hà đã khai thác sử dụng hiệu quả ứng dụng Quizizz để thiết kế bài kiểm tra dưới dạng trò chơi ở cuối bài. Bài dạy đã được đánh giá cao về chuyên môn cũng như việc khai thác hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học. Sau đây là một số hình ảnh của tiết dạy:

Cô Nguyễn Thị Hà thực hiện tiết dạy môn TNXH
tại lớp 3A trường TH và THCS Thăng Long


Hội thảo đã góp phần thúc đẩy sự sáng tạo, khả năng thích ứng của giảng viên và sinh viên trong tình hình, hoàn cảnh mới để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của xã hội

Đoàn Thị Huyền


 
Van ban - Phap Luat