Cao đẳng Sư phạm Hà Tây
Quyết định
Kế hoạch
Báo cáo
Quy chế - Quy định
Thông tư - Hướng dẫn
Các mẫu biểu Hành chính
Tìm kiếm
 
Số VBGT
Ngày ban hành
Trích yếu
251/QĐ-CĐSPHT26/04/2018
Quyết định Ban hành danh mục hồ sơ lưu trữ Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây năm 2016
108b/QĐ-CĐSPHT24/02/2016
Quyết định V/v Ban hành Quy chế Văn hóa công sở Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây
587/QĐ-CĐSPHT23/08/2016
Quyết định V/v ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ trong Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây
129/CĐSPHT20/04/2021
Quy chế quản lý sử dụng tài sản công
02/QĐ-CĐSPHT02/01/2014
Quyết định V/v ban hành Quy chế và sử dụng tài sản công trong trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây