Một số hình ảnh hoạt động

Một số hình ảnh hoạt động

16102014_1.jpg

Hình ảnh 1. Các thế hệ giảng viên của Khoa

16102014_2.jpg

Hình ảnh 2. Các giảng viên hiện tại của Khoa

16102014_3.jpg

Hình ảnh 3. Đội tuyển Olympic Toán  năm 2013

16102014_4.jpg

Hình ảnh 4. Đội tuyển Olympic Toán năm 2014

16102014_5.jpg

Hình ảnh 5. Sinh viên của khoa đạt giải thi NVSP toàn quốc.

16102014_6.jpg

Hình ảnh 6. Một số giảng viên của Khoa đã đạt thành tích cao 

16102014_7.jpg

Hình ảnh 7. Thành tích của sinh viên của Khoa

16102014_8.jpg

16102014_9.jpg

16102014_10.jpg

16102014_11.jpg

Hình ảnh 8. Hoạt động ngoại khóa của sinh viên

16102014_12.jpg

16102014_13.jpg

Hình ảnh 9. Hoạt động nghiệp vụ sư phạm tại trường Trung học cơ sở

16102014_14.jpg

16102014_15.jpg

Hình ảnh 10. Chia tay cuối khóa “Một thời để nhớ”

16102014_16.jpg

16102014_17.jpg

16102014_18.jpg

Hình ảnh 11. Hoạt động vì của động của giảng viên và sinh viên của Khoa

 
Van ban - Phap Luat