KHOA THCS TỔ CHỨC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “ĐỔI MỚI HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC MÔN TOÁN TRONG CHƯƠNG TRÌNH THCS THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM’’

Tham dự buổi Hội thảo có các cô giáo Khoa THCS, các thầy cô giáo giảng dạy bộ môn Toán tại các Khoa trong nhà trường cùng toàn thể các em sinh viên ngành Toán của Khoa.

Mở đầu buổi Hội thảo, cô giáo Dư Thị Hòa Bình- Tổ trưởng tổ KHTN trình bày những vấn đề cấp thiết của việc đổi mới hình thức tổ chức dạy học trong giảng dạy môn Toán gắn với các vấn đề thực tiễn cuộc sống thông qua các hoạt động trải nghiệm.

Báo cáo đề dẫn của cô giáo Dư Thị Hòa Bình- Tổ trưởng tổ KHTN

Ngay sau phần đề dẫn của cô Bình là bài báo cáo của cô giáo Nguyễn Phương Linh về tổng quan hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn học. Báo cáo đã giúp cho các em sinh viên nắm được vai trò, tầm quan trọng của việc tổ chức hoạt động trải nghiệm trong daỵ học, các bước xây dựng hoạt động trải nghiệm, cấu trúc của một hoạt động trải nghiệm. Trong phần này, cô giáo cũng đã giới thiệu cho các em sinh viên 8 chủ đề toán học THCS được minh họa đầy đủ trong bộ tài liệu của nhà xuất bản GDVN.

Báo cáo “Tổ chức HĐTN trong dạy học môn Toán THCS” của cô giáo Nguyễn Phương Linh
Báo cáo của sinh viên Bùi Văn Việt – Toán K39 về “Dạy học một số nội dung hình học THCS thông qua hoạt động trải nghiệm” đã đưa ra các ví dụ rất cụ thể về việc đổi mới hình thức dạy học môn Toán, đặc biệt là phần hình học bằng hoạt động trải nghiệm. Hình thức tổ chức này sẽ giúp cho học sinh hứng thú hơn khi học, hiểu kiến thức một cách rất tự nhiên và nhớ kiến thức một cách sâu sắc hơn.

Báo cáo của sinh viên Bùi Văn Việt- Toán K39

Báo cáo “Dạy học một số nội dung phần Đại số ở THCS thông qua ví dụ thực tiễn” của cô giáo Dư Thị Hòa Bình được cụ thể hóa bằng việc tổ chức cho sinh viên trong hội trường tham gia trực tiếp vào hoạt động trải nghiệm khi nghiên cứu hằng đẳng thức đáng nhớ (a+b)2=a2+2ab+b2. Các em sinh viên đều rất hào hứng cùng nhau giải quyết yêu cầu mà hoạt động đưa ra.

Báo cáo của cô giáo Dư Thị Hòa Bình tại Hội thảo
Phần thảo luận diễn ra rất sôi nổi, các thầy cô giáo đã tháo gỡ được phần nào những thắc mắc, lo lắng của các em sinh viên khi bước đầu trực tiếp tham gia thiết kế, tổ chức một hoạt động trải nghiệm. Hội thảo đã giúp cho sinh viên có được cách nhìn tổng quan hơn về các hoạt động giáo dục, nhận thức được tầm quan trọng của việc Tổ chức hoạt động trải nghiệm ở trường THCS. Từ đó, các em sinh viên tích cực trau dồi kiến thức, rèn luyện kĩ năng để trở thành những giáo viên có phẩm chất, năng lực đáp ứng nhu cầu của nhà trường THCS.


Phần trao đổi, thảo luận sôi nổi của các em sinh viên trong buổi Hội thảo


 
Van ban - Phap Luat