Bổ nhiệm chức danh Phó trưởng khoa Xã hội

14h00 ngày 9 tháng 9 năm 2015, tại Văn phòng khoa Xã hội, trường CĐSP Hà Tây đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lí – chức danh Phó trưởng khoa Xã hội đối với đồng chí Hoàng Thị Hạnh.
Đại diện Phòng Tổ chức - Cán bộ, đồng chí Nguyễn Thị Hương - phụ trách phòng đọc Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lí của Hiệu trưởng trường CĐSP Hà Tây. Đại diện Ban giám hiệu nhà trường, đồng chí Nguyễn Thị Thúy – phó Bí thư Đảng ủy, phó Hiệu trưởng nhà trường trao quyết định và giao nhiệm vụ cho đồng chí Hoàng Thị Hạnh. Sau một quá trình nỗ lực phấn đấu được tập thể ghi nhận, đồng chí Hoàng Thi Hạnh với cương vị cán bộ quản lí của khoa Xã hội đã hứa trước toàn thể giáo viên trong khoa nỗ lực cống hiến nâng cao chất lượng đào tạo của khoa Xã hội và trường CĐSP Hà Tây.
 
14092015-1.jpg
 
14092015-2.jpg
 

 
Van ban - Phap Luat