Đại hội Chi Bộ phòng HCTH - KHTC - KTX.Y TẾ
4/22/2015 9:45:19 AM Được sự đồng ý của Ban thường vụ Đảng ủy;  Ngày 13 tháng 4 năm 2015 tại phòng họp A1 của trường, Đại hội Chi bộ phòng Hành chính TH- Kế hoạch TC- KTX.Y tế đã được tổ chức “ Đại hội Chi bộ”Chi Tiết

Cơ cấu tổ chức (21/08/2014)
demo

Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ P.KHTC – P.HCQT – Ký túc xá – Y tế nhiệm kỳ 2022-2025
9/27/2022 11:33:20 AMSáng ngày 22 tháng 9 năm 2022, tại Hội trường nhà A1 trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây đã diễn ra Đại hội Chi bộ P.KHTC – P.HCQT – Ký túc xá – Y tế nhiệm kỳ 2022-2025 Chi Tiết

 
Van ban - Phap Luat