Giới thiệu phòng Hành chính - Tổng hợp

Thông tin chung
- Tên đơn vị:   Phòng Hành chính – Tổng hợp
                        Trường Cao Đẳng Sư phạm Hà Tây
- Địa chỉ      :    Tầng 1 - Nhà A1 Trường Cao Đẳng Sư phạm Hà Tây
                         Thị trấn Thường Tín – Hà Nội
- Điện thoại:     04 33853218 – Fax: 04 33760170

 
Van ban - Phap Luat