Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo đơn vị:
 
 
Phó trưởng phòng - Phụ trách phòng HC-QT: Đ/c Trần Công Thái
- Điện thoại: 04 33853218
- Di động: 0904333258
- Email: trancongtuananh2008@gmail.com
 
Phó trưởng phòng: Đ/c Nguyễn Văn Lợi
- Điện thoại: 04 33853218
- Di động: 0976139667
- Email: nvloicdspht@gmail.com
 
2. Cơ cấu tổ chức
 
Phòng Hành chính tổng hợp được chia làm 4 tổ:
 
- Tổ Hành chính - Phục vụ
- Tổ Thư viện
- Tổ Thiết bị - Điện - Nước
- Tổ Bảo vệ

 
Van ban - Phap Luat