Đại hội Chi Bộ phòng HCTH - KHTC - KTX.Y TẾ

Về dự đại hội có đông đủ 21 đảng viên trong Chi bộ và 04 đ/c quần chúng tích cực. Đồng chí Lý Văn Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy nhà trường tới dự và chỉ đạo Đại hội.
Dưới sự điều hành của đoàn Chủ tịch, Đại hội được nghe các văn kiện:
Báo cáo kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2018, báo cáo kiểm điểm của ban chi ủy  chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015, do đ/c Trần Đăng Học - Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015 trình bày.
Tổng hợp ý kiến góp ý cho dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015-2020, góp ý dự thảo văn kiện  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2015-2020 do đ/c Nguyễn Văn Đức- Chi ủy viên trình bày. Ngoài ra toàn Đảng viên trong toàn thể chi bộ nhất trí cao với dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ trường và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Đại hội cũng được nghe các tham luận,về công tác cơ sở vật chất, công tác Tài chính ; công tác Quản lý KTX-Y tế. Nội dung các tham luận đều ghi nhận vai trò lãnh đạo của cấp ủy chi bộ đối với các hoạt động của cả 3 đơn vị.  
Phát biểu Chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lý Văn Tuấn- Phó Bí thư Đảng ủy nhà trường  biểu dương và đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Chi bộ đối với mọi hoạt động của 3 đơn vị và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Chi bộ cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới.
Trên tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội tiến hành bầu cử Ban chi ủy, Bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018. Đ/c Trần Đăn Học tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ; đ/c Trần Quang Khải là Phó Bí thư Chi bộ và đ/c Nguyễn Văn Đức là Chi ủy viên. 

Một số hình ảnh của Đại hội

22042015-1.jpg

22042015-2.jpg

22042015-3.jpg

22042015-4.jpg

22042015-5.jpg

 
Van ban - Phap Luat