Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ P.KHTC – P.HCQT – Ký túc xá – Y tế nhiệm kỳ 2022-2025

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thúy – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể các đảng viên thuộc chi bộ P.KHTC – P.HCQT – Ký túc xá – Y tế.


Toàn cảnh Đại hội Chi bộ P.KHTC – P.HCQT – Ký túc xá – Y tế


Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022–2025; báo cáo kiểm điểm cấp ủy; quy chế bầu cử và đề án nhân sự bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2022–2025. Cũng tại Đại hội, các đảng viên thuộc Chi bộ P.KHTC – P.HCQT – Ký túc xá – Y tế đã phát biểu các tham luận, thảo luận báo cáo đóng góp cho Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kì 2020-2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác Đảng nhiệm kì 2022-2025.


Đồng chí Vũ Toàn Thắng – Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2022-2025


Chi bộ P.KHTC – P.HCQT – Ký túc xá – Y tế có 17 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị. Trong nhiệm kỳ qua vượt qua khó thăn, thách thức, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hoàn thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tăng cường phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, tích cực, chủ động hoàn thành các công việc theo chức năng, nhiệm vụ và các công việc được giao, cơ bản đạt yêu cầu chất lượng và đảm bảo tiến độ. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao trong việc thực hiện các nghị quyết, nhất là các nghị quyết liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị được phân công.


Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội


Đồng chí Đặng Minh Chung điều hành Lễ chào cờ

Chi ủy đã làm tốt công tác phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng phấn đấu tích cực để bồi dưỡng kết nạp Đảng. Chi ủy đã tập trung lãnh đạo đơn vị, tổ chức công đoàn, tạo điều kiện, làm tốt chức năng vận động cán bộ công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên tinh thần tực giác tham gia các phong trào thi đua của đơn vị. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát đảng viên hàng năm của chi bộ cũng được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Các đảng viên được kiểm tra đều được đánh giá chấp hành tốt nội dung kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Trần Công Thái - Ủy viên báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội

Đồng chí Nguyễn Văn Đức – phó Bí thư Chi bộ đọc Báo cáo kiểm điểm cấp ủy


Trên cơ sở kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ P.KHTC – P.HCQT – Ký túc xá – Y tế chủ động khắc phục khó khăn, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng viên của chi bộ; triển khai đồng bộ các biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ được giao, phát huy sáng tạo, dân chủ, thống nhất trong mỗi cán bộ, đảng viên để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Chi bộ thực hiện phổ biến và quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên. Hằng năm, Chi bộ tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên; kiểm tra thường xuyên 100% đảng viên. Phấn đấu hằng năm có 90% đảng viên của Chi bộ đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh đạt Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ kết nạp được ít nhất 01 đảng viên và đảng viên đăng ký danh hiệu cao.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thúy – phó Bí thư Đảng bộ, phó Hiệu trưởng nhà trường chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Chi bộ đạt được trên tất cả các lĩnh vực công tác trong nhiệm kỳ 2020-2022, ngoài ra đồng chí cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, yếu kém của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đồng chí đã đưa ra ý kiến chỉ đạo phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cho Chi bộ trong nhiệm kỳ tới với các nội dung: tham mưu nâng cao hiệu quả công tác quản trị trường học; tham mưu tăng nguồn thu, kinh phí hoạt động của Nhà trường; nâng cao hiệu quả quản trị, quản lý cơ sở vật chất và thiết bị tài sản Nhà trường;quan tâm, bồi dưỡng tác phong, kỹ năng làm việc chuyên môn cho đội ngũ nhân viên.


Đồng chí Nguyễn Thị Thúy –phó Bí thư – phó Hiệu trưởng chúc mừng 03 đồng chí được bầu vào cấp ủy Chi bộ P.KHTC – HCQT – KTX – Y tế nhiệm kỳ 2022 - 2025


Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy, bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ. Cụ thể, cấp ủy Chi bộ Hành chính – Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 03 đồng chí: Vũ Toàn Thắng, Nguyễn Văn Đức, Trần Công Thái. Với tinh thần trách nhiệm và dân chủ, Đại hội đã bầu đồng chí Vũ Toàn Thắng tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Văn Đức giữ chức Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025./.
Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Chi bộ Vũ Toàn Thắng đã cảm ơn các ý kiến chỉ đạo quý báu của lãnh đạo Đảng ủy cấp trên, đồng thời thay mặt tập thể đảng viên Chi bộ P.KHTC – P.HCQT – Ký túc xá – Y tế hứa sẽ quyết tâm phát huy tốt tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ Hành chính – Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã được 100% đảng viên dự Đại hội nhất trí thông qua.

Một số hình ảnh tại Đại hội Chi bộ P.KHTC – HCQT – KTX – Y tế
nhiệm kỳ 2022 - 2025:


Đồng chí Nguyễn Văn Lợi đọc tham luận về công tác chuyên môn

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đọc tham luân về công tác công đoàn

Các đảng viên biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội


Các đảng viên tiến hành bỏ phiếu bầu cấp ủy Chi bộ.

Thư ký Trần Ngọc Dung thông qua Nghị quyết Đại hội

Ban chi ủy mới Chi bộ Chi bộ P.KHTC – P.HCQT – Ký túc xá – Y tế nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt Đại hội


Trần Ngọc Dung


 
Van ban - Phap Luat