Đại hội Chi Bộ phòng HCTH - KHTC - KTX.Y TẾ

4/22/2015 9:45:19 AMCác hoạt động
 Được sự đồng ý của Ban thường vụ Đảng ủy;  Ngày 13 tháng 4 năm 2015 tại phòng họp A1 của trường, Đại hội Chi bộ phòng Hành chính TH- Kế hoạch TC- KTX.Y tế đã được tổ chức “ Đại hội Chi bộ”
Chi Tiết
 

Chi bộ Phòng Hành chính tổng hợp, Kế hoạch tài chính, Ký túc xá kết nạp Đảng viên mới.

1/26/2015 11:25:46 AMCác hoạt động
Chi bộ Phòng Hành chính tổng hợp, Kế hoạch tài chính, Ký túc xá kết nạp Đảng viên mới.Chi Tiết
 
Van ban - Phap Luat