Quy trình thực hiện công tác sửa chữa thiết bị, tài sản

6/6/2019 8:27:06 AMHướng dẫn, quy trình
Quy trình thực hiện công tác sửa chữa thiết bị, tài sản
Chi Tiết
 

Quy trình sử dụng máy chiếu

6/6/2019 8:25:29 AMHướng dẫn, quy trình
Quy trình sử dụng máy chiếuChi Tiết

Phương án xử lý tình huống đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản

6/6/2019 8:24:35 AMHướng dẫn, quy trình
Phương án xử lý tình huống đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sảnChi Tiết

Nội quy sử dụng phòng học có máy chiếu

6/6/2019 8:23:10 AMHướng dẫn, quy trình
Nội quy sử dụng phòng học có máy chiếuChi Tiết

Mô tả công việc của nhân viên bảo vệ

6/6/2019 8:22:04 AMHướng dẫn, quy trình
Mô tả công việc của nhân viên bảo vệChi Tiết

Biểu mẫu Hành chính - Tổng hợp

4/14/2017 11:25:54 AMBiểu mẫu
Biểu mẫu Hành chính - Tổng hợpChi Tiết
 
Van ban - Phap Luat