Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công

4/23/2021 10:59:08 AMVăn bản pháp quy
Quyết định 129/CĐSPHT về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản công trong trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây
Chi Tiết
 

Quyết định Ban hành danh mục hồ sơ lưu trữ Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây năm 2016

5/5/2018 5:35:26 PMVăn bản pháp quy
Quyết định Ban hành danh mục hồ sơ lưu trữ Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây năm 2016Chi Tiết

Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công trong trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

4/21/2017 2:29:16 PMVăn bản pháp quy
Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công trong trường Cao đẳng Sư phạm Hà TâyChi Tiết

Quy chế Văn hóa công sở Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

4/18/2017 10:09:54 AMVăn bản pháp quy
Quy chế Văn hóa công sở Trường Cao đẳng Sư phạm Hà TâyChi Tiết

Quy chế Văn thư - Lưu trữ trong trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

8/23/2016 3:05:20 PMVăn bản pháp quy
Quy chế Văn thư - Lưu trữ trong trường Cao đẳng Sư phạm Hà TâyChi Tiết
 
Van ban - Phap Luat