Lễ kết nạp Đảng viên mới năm 2022 của Chi bộ phòng HCQT, KHTC, KTX – Y tế

Công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Chi bộ phòng HCQT, KHTC, KTX – Y tế luôn luôn quan tâm công tác phát triển Đảng, đặc biệt là phát triển Đảng trong quần chúng ưu tú trẻ tuổi. Sáng ngày 12/8/2022, Chi bộ phòng HCQT, KHTC, KTX – Y tế đã tổ chức kết nạp Đảng cho hai quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Thu Huyền.
Tham dự buổi lễ có đồng chí Vũ Toàn Thắng - Bí thư chi bộ và toàn thể Đảng viên Chi bộ phòng HCQT, KHTC, KTX – Y tế.
Đứng dưới lá cờ của Đảng đọc lời tuyên thệ, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân và Nguyễn Thu Huyền bày tỏ sự xúc động: nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của người đảng viên, hứa tiếp tục phấn đấu, rèn luyện nhiều hơn nữa về phẩm chất, bản lĩnh chính trị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh đi lên.
Phát biểu tại buổi lễ, Đồng chí Vũ Toàn Thắng - Bí thư Chi bộ Đảng, đã chúc mừng hai Đảng viên mới. Đồng chí bí thư chi bộ đánh giá cao nỗ lực và sự phấn đấu của đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân và Nguyễn Thu Huyền, đồng thời giao nhiệm vụ cho hai đồng chí phải luôn luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần tiên phong của người Đảng viên và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú đã diễn ra tốt đẹp, trở thành nguồn động lực có ý nghĩa động viên, khích lệ quần chúng trong chi bộ tích cực noi gương, rèn luyện phấn đấu đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần xây dựng Chi bộ phát triển trong sạch, vững mạnh.

Một số hình ảnh của Lễ kết nạp:

Đ/c Vũ Toàn Thắng – Bí thư chi bộ đọc Quyết định kết nạp Đảng cho hai
quần chúng ưu tú

Đ/c Vũ Toàn Thắng – Bí thư chi bộ trao Quyết định kết nạp Đảng cho quần chúng
ưu tú Nguyễn Thu Huyền

Đ/c Vũ Toàn Thắng – Bí thư chi bộ trao Quyết định kết nạp Đảng cho quần chúng
ưu tú Nguyễn Thị Hồng Vân

Các quần chúng ưu tú đọc lời tuyên thệ dưới là cờ Đảng

Hai quần chúng ưu tú chụp ảnh lưu niệm cùng Chi bộ

Trần Thị Ngọc Dung


 
Van ban - Phap Luat